Våra kurser

Våra kurser vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om miljö- och hållbarhetsfrågor och de problem vi brottas med globalt. Alla på planeten står inför stora omvälvande förändringar, och med hjälp av aktuell kunskap kan vi vara mer redo att möta dem. Välkommen till EcoEducate!

Varför EcoEducate?

Till exempel kan ett körkort för miljö och hållbarhet vara intressant för dig som vill ha kunskap även om mer näraliggande problem, exempelvis på arbetsplatser och i våra hem- och bostadsmiljöer. Vår livsstil, det vill säga hur lever vi och hur vi bor, vilka resurser vi tar i anspråk för vårt leverne, är andra viktiga frågor.

EcoEducate miljö- och hållbarhetsutbildningar uppmuntrar deltagaren att ta ett steg framåt för att öka sitt hållbarhetsmedvetande, och förhoppningsvis förändra sitt beteende och på sikt öka sin hållbara livsstil. Den är därför ett av de viktigaste stegen för att genomföra en personalutbildning inom miljöområdet. Oftast används vår utbildning inför en miljödiplomering (enligt Svensk Miljöbast ex), eller inför en ISO 14001 certifiering av företaget.

Mer om kurserna ...

Våra utbildningar är också Eco-utbildningar på distans. Ett hållbart utbildningsalternativ. Helt på nätet. I våra webbutbildningar kan du efter genomgången kurs testa dina kunskaper och erhålla ett kursdiplom. Uppföljning av användare sker via vår databas, och alla loggar in med individuella lösenord.

Normala kurslängden på utbildningarna är cirka en timme, exklusive informationsavsnitt och tid för test och övningar. Alla våra kurser kan enkelt anpassas till er verksamhet.

 

Vi genomför årlig översyn av allt vårt kursmaterial. Vi använder i huvudsak FN och IPCC:s offentliga information, EU:s offentliga sajt om miljö- och hållbarhet, svenska regeringens hemsidor, svenska myndigheters rapporter och verifierar och kvalitetsgranskar vårt material med hjälp av experter inom områden som kurserna avser.

Välkommen med tips på hur vi kan förbättra oss ytterligare!

EcoEducate Basics

Grundkurs om miljö och hållbarhet.

EcoEducate Care

Grundkurs i miljö och hållbarhet för vården.

Bygga en hållbar värld.

Fortsättningskurs om hållbarhet och miljö.

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Råd och kunskaper om hur man lever för att bygga en hållbar planet.

EcoEducate Basics

– miljö och hållbarhetsutbildning på nätet

Miljöutbildningarna EcoEducate Basics miljö- och hållbarhetsutbildning ger våra elever fakta och tips om olika områden och miljöproblem som finns på vår jord. Vi spänner över delar som rör allt från den mer abstrakta  globala uppvärmningen, och ner till konkreta fakta om hur vi faktiskt äter och konsumerar mat. Och allt har med miljö att göra. Det vi producerar, levererar, konsumerar- allt påverkar vår planet. På ett eller annat sätt.

Vi ger också en hel del tips och råd om hur man själv kan bidra och ändra sitt beteende för att bli varsammare och ta mer miljöhänsyn. Till sist får du som är elev göra ett sluttest och kan skriva ut ett diplom efter godkänt resultat.

About: Environmental training – basic course – on the internet. Please let us know more about your request. Send an email to info@miljoutbildning.se.

Vill ni veta mer om våra kurser? Vänligen maila oss för offert.

Ni har alltid möjlighet att anpassa innehållet till er egen verksamhet!

Totaltid 1 timme, exkl. infoavsnitt och test.

Personalutbildning enligt ISO14001, Införande av Svensk Miljöbas eller motsvarande för miljödiplomering.

Svensk och engelsk version.
Speaker överallt.

Uppföljning kan ske via vårt verktyg LRT eller från Ert LMS.

Utbildningen följer e-learning standard (SCORM) och passar i alla system och LMS.

Uppföljningsystem LRT för registrering av elever samt uppföljning av resultat (klarat/ej klarat kurs)
Självinloggning finns med kod, för större organisationer och företag.

EcoEducate Basics finns för påseende via vår demosajt eller via testlicens.

Kontakta oss om testlicens.

Gå högst upp

EcoEducate Care - miljöutbildning för vården

EcoEducate Care är en cirka 1-timmes personalutbildning i grundläggande miljökunskap för Vårdsektorn, och testas av i ett sluttest.
Utbildningen fokuserar på vårdsektorns speciella miljöaspekter. Det finns alltid möjlighet till kompletteringar av innehållsdelar eller med eget material.

När ni väljer EcoEducate Care är kursen om grundläggande miljö redan klar. Ni slipper lägga tid på generella fakta, som ska formuleras och verifieras. Ni fokuserar på era egna sidor som ev. ska  läggas in i kursen dvs era miljömål, er miljöpolicy, och ert miljöarbete.
Ni har sedan en miljöutbildning, helt anpassad till er verksamhet. Med er logotyp och era egna sidor, och ett test med möjligheter att skriva ut ett utbildningsdiplom. Alternativt väljer Ni den som redan finns, standardversionen.

Varje år görs en översyn av materialet och uppdateringar i de områden där förändringar skett.

EcoEducate Care finns för påseende via vår demosajt eller via testlicens. Kontakta oss om testlicens.

Vill ni veta mer om våra kurser? Vänligen maila oss för offert.

Ni har alltid möjlighet att anpassa innehållet till er egen verksamhet!

Visa produktblad (pdf).

Totaltid 1 timme, exkl test.

Fokus på vårdens särskilda miljöaspekter.
Personalutbildning enligt ISO14001, införande av
Svensk Miljöbas eller
motsvarande för miljödiplomering.
Svenskspråkig version.
Speaker överallt.

Uppföljning kan ske via vårt verktyg LRT eller från Ert LMS.

Utbildningen följer e-learning standard (SCORM) och
passar i alla system och LMS.

Uppföljningssystem, LRT , för registrering av elever samt
uppföljning av resultat (klarat/ej klarat kurs).

Självinloggning finns med kod, för större organisationer
och företag.

 • Läkemedel
 • Energi
 • Transporter
 • Kemikalier
 • Produkter
 • Avfall
 • Test

Gå högst upp

Bygga en hållbar värld (fortsättningskurs)

Miljöutbildningarna i EcoEducate- serien ger våra elever fakta och tips om olika områden och miljöproblem som finns på vår jord. Vi spänner över delar som rör allt från den mer abstrakta, globala uppvärmningen av planeten och alla dess effekter, och ner till konkreta fakta om hur vi själva kan jobba för att dra vårt strå till stacken för ett mer hållbart samhälle.

Vi ger också en hel del tips och råd om hur man själv kan bidra och ändra sitt beteende för att bli varsammare och ta mer miljöhänsyn. Till sist får du som är elev göra ett sluttest och kan skriva ut ett diplom efter godkänt resultat

Visa produktblad (pdf).

Totaltid cirka 1 timme, exkl. övningar och test.

Inför personalutbildning enligt ISO14001, Införande av Svensk Miljöbas eller motsvarande för miljödiplomering.

Grundkunskaper i miljö förutsätts.

Svensk version med speaker på de flesta sidor.

Uppföljning kan ske via vårt verktyg LRT eller från Ert LMS.

Utbildningen följer e-learningstandard (SCORM) och passar i alla system och LMS.

Uppföljningssystem LRT för registrering av elever samt uppföljning av resultat (klarat/ej klarat kurs)
Självinloggning finns med kod, för större organisationer och företag.

Hållbarhet och miljöpåverkan finns för påseende via vår demosajt eller via testlicens.

Kontakta oss om testlicens.

 • Klimatet – det vetenskapliga läget
 • Planetens gränser
 • Klimatanpassning av samhället
 • Det livsviktiga vattnet
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet

”De konstaterade klimatförändringarna innebär att många områden i vårt samhälle kommer att få förändrade förutsättningar, med ökad risk för översvämningsskador, problem med färskvatten och avlopp, ras och skred, värmeeffekter, energiförsörjning, smittspridning, matbrist, brandfara och torka, bland annat.

Medveten planering och förebyggande åtgärder krävs för att minska samhällets sårbarhet. Och att vi tar tillvara de möjligheter som ges, t ex längre växtsäsong och ökad potential för förnybar energi.

Gå högst upp

En hållbar livsstil. Och vägen dit.
(fortsättningskurs)

En hållbar livsstil. Och vägen dit. I denna webbkurs gör vi ett försök att vägleda våra kursdeltagare i konsten att införa en mer hållbar livsstil. Detta är en kurs som kommer att uppdateras ofta, nya rön och råd och tips kommer ständigt att komma och vi vill ligga a jour med senaste rönen och forskningen. Kursen består av 12 filmer i aktuella ämnen samt checklistor och värderingsövningar som eleven förväntas göra. Därtill finns extra övningar och fakta.

För bästa resultat och förståelse bör ni ha grundläggande kunskaper i miljö och hållbarhet.

Mer om kursen finner du i broschyren:
Visa produktblad (pdf).

 • Klimatet – det vetenskapliga läget
 • Planetens gränser
 • Klimatanpassning av samhället
 • Det livsviktiga vattnet
 • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet

”De konstaterade klimatförändringarna innebär att många områden i vårt samhälle kommer att få förändrade förutsättningar, med ökad risk för översvämningsskador, problem med färskvatten och avlopp, ras och skred, värmeeffekter, energiförsörjning, smittspridning, matbrist, brandfara och torka, bland annat.

Medveten planering och förebyggande åtgärder krävs för att minska samhällets sårbarhet. Och att vi tar tillvara de möjligheter som ges, t ex längre växtsäsong och ökad potential för förnybar energi.

 • Planetens resurser
 • Värderaövning
 • Livsstil och konsumtion
  • Bygga och bo
  • Livsmedel
  • Resor och transporter
  • Vatten
  • Energi
  • Kemikalier
  • Summering
 • Politik och ekonomi
 • Värderaövning
 • Avslutning
 • Planetens resurser
 • Värderaövning
 • Livsstil och konsumtion
  • Bygga och bo
  • Livsmedel
  • Resor och transporter
  • Vatten
  • Energi
  • Kemikalier
  • Summering
 • Politik och ekonomi
 • Värderaövning
 • Avslutning

Gå högst upp