Privacy Policy

Integritetspolicy för Preducto AB

GDPR är en viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Preducto AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på våra utbildningar/ webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

För det fall ni som kund samlar in och förser Preducto AB med uppgifterna är Ni ansvarig för att samtycke inhämtats för delning av uppgifterna till oss, och ni som kunden ansvarar för att de är korrekta. Lämpligen ska ni till de anställda bilägga denna Integritets- eller personuppgiftspolicy.

Personuppgifter (namn, epostadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning av kurser sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av licenser under pågående kurser samt efterarbete. Fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas/används i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende våra kurser, anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du köper licenser till våra kurser eller beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev används endast för detta ändamål. Inga personuppgifter lämnas vidare till någon annan part.

Rätt att begära information

Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e- post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Information om hur du kontaktar oss finns på vår hemsida www.miljoutbildning.se

Vänligen Preducto AB

Tiina Läärä