Om nätutbildningarna

Utbildningarna är uppbyggda i avsnitt som är fristående. Standardutförandet av kurserna finns normalt på vår hemsida att kika på. Det finns tilläggsavsnitt att köpa till, eller om man önskar byta avsnitt i kursen. Om man vill lägga till eller byta, kallas det ”anpassning” och det debiterar vi extra för.Önskar man däremot lägga in sidor mitt i ett avsnitt, är detta en något lite kostsammare variant. Men det är fullt möjligt. Här prissätter vi enligt timdebitering och gör en separat offert till kunden.
Uppföljningssystemet LRT I vårt administrativa verktyg, Learning Reporting Toolbox , LRT, finns möjlighet för er kursadministratör att följa eleverna. Här får ni reda på vilka som startat, inte startat respektive klarat kursen. Ni kan också se hur länge man varit inne i kursen, och hur många gånger. LRT kräver en kortare utbildning av er personal. Den genomförs via telefon och internet till en mindre kostnad. Rapporter kan tas ut av er själva. I samband med utskick av lösenord skickas uppgifter om rapportuttag till er.
Våra kurser används ofta som en del av införandet av ett miljöledningssystem i en organisation t ex Svensk Miljöbas eller ISO 14000-certifiering.
Våra webbaserade utbildningar kan driftas på tre olika sätt.
1) På er egen webbserver via ert intranät.
2) Som en webbapplikation där ni får tillgång till utbildningen och administration av utbildningen via vårt LRT-system.
3) I ert LMS (Learning Management System) som följer SCORM.

Rättigheter
Vem äger vad?
Preducto AB äger samtliga rättigheter till allt standardmaterial som finns i våra kurser. Preducto AB har all copyright. Samt rättigheten till vår databas och dess administration. Kunden äger i förekommande fall rätten att nyttja databasen, m h a sin personal eller med vår hjälp.

Kunden, som skapar egna sidor, äger rätten till sitt eget material, dvs sina egna sidor och bilder. Och får dessa med sig när vårt samarbete upphör.

Implementation
En webbutbildning har inget eget liv eller driv. Drivet, dvs att få medarbetarna att göra utbildningen, måste komma uppifrån i organisationen. Från cheferna. Vi bistår gärna med upplägg och tjänster för implementationen, för ett lyckat projekt.
Era datorer, plattor och smartphones, som kan klara av vanliga webbsidor och Youtube-filmer, ska även kunna köra våra kurser.

De flesta förekommande webbläsare på marknaden ska fungera här. Ljudkort, högtalare eller lurar rekommenderas eftersom vi har speaker så gott som överallt.

Men allt material är tillgängligt även utan ljud. Filmerna kan byta text till andra språk via Youtubes egen översättare.

Egen individuell inloggning krävs för att bli registrerad användare i vår databas, och för att kunna få ett personligt kursdiplom. Kursintyg kan skrivas ut eller sparas i er dator efter godkänt test.

För att visa webbsidorna krävs att spärren för popup-fönster inaktiveras. Vår tekniska specifikation som skickas ut med inloggningsuppgifterna specificerar dessa krav.
Alla fel i utbildningsprodukten eller vårt administrativa verktyg, åtgärdas kostnadsfritt. All övrig support debiteras enligt särskild supporttaxa.

Vi ställer gärna upp med användarsupport och även implementation i er organisation för att få igång miljöutbildningen i organisationen. Kontakta oss för offert!
Det finns idag en standard för hur lärplattformar (LMS) ska fungera för att kunna utbyta kursmoduler m.m. med varandra. Tekniken bryter ner filstrukturen i fristående standardiserade objekt som sedan kan överföras på alla SCORM-kompatibla plattformar. Den kallas för SCORM-standarden (Shareable Object Content Reference Model).

Våra kurser följer SCORM och är således flyttbara till våra kunders eller partners olika lärplattformar, LMS (Learning Management Systems), i de fall de följer SCORM.