Klimatmöten till ringa nytta?

Nu är världens fattigare länder mer välorganiserade och förbannade. De 100 miljarder som redan utlovats har inte betalats ut, och nu kräver de drabbade/fattigare länderna att de som står för merparten av utsläppen betalar för skadorna. Att en ny fond skapas. Men var är pengarna?? Och det handlar om enorma summor. För skador som uppkommit i uppvärmningens spår.

FN:s klimatmöte COP 27 i Egypten – är det ännu ett spel för gallerierna?
Fokus ska i alla fall vara på klimatförändringarna, och anpassningarna till dessa, och hur man ska säkra en minskad sårbarhet mot ett förändrat klimat. I grevens tid eller?
Sedan hoppas man kunna få ihop ett arbetsprogram för utsläppsminskningar, och att detta bidrar till att ländernas klimatambitioner höjs.

Förutsättningarna för att det ska hända något eller att nya utfästelser läggs fram, som faktiskt hålls, är dock mörka. Målet i Parisavtalet med 1,5 graders uppvärmning tror man knappt längre på, och i stället tror/anser forskare nu att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, och att världen går mot en uppvärmning på 2,5 grader. Minst. Besked kommer i mars när IPCC släpper ny rapport.

Men går det att få ner utsläppen snabbt? Det är 7 år 100 månader kvar till 2030, och inga nya klimatlöften förväntas från klimatmötet. Det finns en hel del teknisk utveckling för att bidra till minskade utsläppen, men kommer dessa att förverkligas? I tid?

Kolla själva:
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-klimatkonferens-cop27

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/763G14/klimatmotet-cop27-inleds-i-egypten

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-klimatkonferens-cop27

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *