Åt vilket håll ska vi gå nu?

Hur kommer det sig att det inte händer mer på de påkostade klimatmötena? Klimatkurvan – det går bara upp, upp, upp. Varför då?Forskare har kollat.
Varför kommer man inte vidare på klimatmötena? Att viktiga beslut bromsats eller alls inte fattats, har upprepats år efter år och senast i år av globala stormakter som Kina och Indien, som på sluttampen satte sig på tvären när det väl skulle fattas beslut om hårda skrivningar om att fasa ut fossila bränslen. Och så går det runt, runt. Så nu har forskare givit sig in och börjat forska kring orsakerna till detta segdragande.

Ett 20-tal forskare, varav två från Uppsala universitet, har sökt förklaringar inom nio centrala kunskapsområden: klimat-styrning, fossilindustrin, geopolitik, ekonomi, modellering av utsläppsbegränsningar, energisystem, orättvisa, livsstilar och gemensamma föreställningar om framtiden. Den viktigaste orsaken, som forskarna pekar på, är den roll som makt har spelat.

Det är allt från geopolitiska, militära och industriella intressen och tankemodeller till de antaganden som ligger till grund för forskning och kunskapsproduktion inom till exempel ekonomi, energi och klimatfrågor har spelat en viktig roll i att fördröja utsläppsminskningar. Det har bidragit till att de globala koldioxidutsläppen idag – trots flera decennier av internationella förhandlingar, forskning och alla möjliga försök till åtgärder – är 60 procent högre än 1990, enligt Isak Stoddard, en av forskarna. Som vidare menar att som man frågar får man svar, och pekar på klimatforskarna.

Klimatfrågan behöver sättas i ett mycket större sammanhang. Den är ett akut symptom på en ytterst ohållbar samhällsutveckling, till stor del driven av maktintressen som ständigt behöver ifrågasättas.

Makt är inte det enda som påverkar utsläppsökningarna. Orättvisor samt en inlåsning i fossilberoende och energiintensiva livsstilar och visioner om framtiden spelar stor roll.

De låsningar som ofta uppkommit, beror på rent strategiskt geopolitiska avväganden som avgörs långt innan klimatförhandlingarna äger rum, enligt Isak Stoddard.

Men allt fler aktörer, som tidigare sett klimatutmaningen som ett hot mot sina verksamheter, har nu börjat positionera sig på ett mer proaktivt sätt.

Kolla vidare:
Ny studie om utsläppsökningar i skuggan av globala klimatförhandlingar – Uppsala universitet (uu.se)

samt
Three Decades of Climate Mitigation: Why Haven’t We Bent the Global Emissions Curve?