Vi har ögonen på er beslutsfattare

Visst miljön och klimatet är i ”ropet ” nu, i alla fall ute i Europa. Och där märks det fr a på valresultaten. 

Nu har även Fridays for Future satt igång sina marscher igen runt om i Europa. Här i Sverige sätter vi vårt hopp till staten och regeringen? Och så alla utredningar förstås.

Och medan vi utreder dör skogen, bina och insekterna försvinner, odlingsbar jord spolas bort i översvämningar, plastberget ökar och så även flygtrafiken. Business as usual således. 

Men det räcker det inte vi funderar och utreder vad var och en kan göra ytterligare. En och annan har slutat flyga, men sen då? Hur mycket annat gör vi v g klimatavtrycken?

Kan det vara så att vi med anledning av rapporten om de rikastes konsumtionsmönster (kolla nedan) behöver ransonera de privata utsläppen? När kommer vi dithän? 

Och då ska man ha klart för sig att vi i Sverige ligger illa till och kommer att få det väldigt tufft. Se här t ex vad Naturskyddsföreningen säger: 

”En stor del av det vi konsumerar produceras utomlands och importeras, eller består av utrikes flygresor. Därför behövs ett kompletterande klimatmål för de konsumtionsbaserade utsläppen och styrmedel som gör att målet kan nås. Ett sådant mål skulle utgå från det av riksdagen antagna generationsmålet, som säger att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där alla de stora miljöproblemen är lösta och detta ”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 

Kolla själva:

Vad gäller ekologiska fotavtryck tillhör vi de som har mest på planeten. Invånare i de oljeproducerande länderna ligger i topp; Förenade Arabemiraten och Quatar. Även Mongoliet har stort avtryck, här är dock invånarantalet lågt i jämförelse. I topp-15 finns även USA (8,4), Kanada (8,0), Danmark (7,1), Australien (6,9) och Sverige (6,6). Kina kommer på plats 65 (3,7).

Ur

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions