Vattnet och det industriella trycket

Vatten är en bristvara på flera håll. Och en livsavgörande faktor för människor och djur. Ändå slösas det nåt enormt. Bland annat i industriella processer så att vi ska få alla de prylar som vi efterfrågar.

Hittills har man inte mätt hur mycket vatten som egentligen behövs. Men nu finns verktyg framme.

Visste ni t ex att de industriella processer som har störst negativ vattenpåverkan är:
Tillverkning av kläder och textilier
Utvinning av fossila bränslen som olja och gas inklusive raffinering
Gruvbrytning
Processindustri för metall- och mineraltillverkning
Viss kemikalietillverkning
Tillverkning av mineralgödsel
Odling av grödor som soja, ris, kakao, palmolja samt frukt
Odling av bomullFinansiella verksamheter

Under den senaste Världsvattenveckan har ett nytt verktyg lanserats, som visar hur över 200 industriella processer påverkar vattentillgång och vattenkvalitet.

Eftersom en osäker vattentillgång är en reell finansiell risk, och vatten alltmer på väg att bli en kritisk resurs är det viktigt att företag inser att tillgången till rent vatten – som är en förutsättning i många branscher – inte längre är en självklarhet. Och genom att en tydligare förståelse för hur deras verksamheter påverkar vattentillgång och kvalitet i de vattenkällor de utnyttjar, kommer de förhoppningsvis att förändras i en positiv riktning.

Verktyget, CDP Water Impact Index, rankar över 200 industriella aktiviteter och deras inverkan på vattenresurserna globalt. Samtliga viktiga stadierna i värdekedjan rankas i verktyget, dvs vattenanvändning i direkt verksamhet, i leveranskedjan och i produktanvändning.

Dessutom, för varje stadie rankas dels aktivitetens beroende av sötvattenuttag eller förbrukning, dels hur föroreningar sprids samt hur dessa bryts ned i vattenmiljöer.

Varför har man tagit fram ett verktyg här? Tanken är att ge företagen och investerare en bättre kunskap vid investeringar. En kunskap som vi alla borde ta till oss kan man tycka.

Kolla här: Water Watch – CDP Water Impact Index – CDP