Utsläppen. Vem betalar mest?

Visst borde det kosta pengar att skita ner. Varenda en med en soptunna förstår att det kostar att få avfallet borttransporterat och åtgärdat på ett eller annat sätt. Och vi vet ju att sopor kostar väldigt mycket. Tänk bara på den senaste sopbergsskandalen som kommer att kosta en kommun miljontals kronor att sanera och tömma. Skattebetalarkronor, inget annat.

Förorenaren betalar är ju en princip som både EU och vår regering förordar. Det handlar om bensinskatt, koldioxidskatt, och utsläppsrätter för företagen. Men företagen kommer billigt undan har det visat sig, eftersom 183 av de 285 Sveriges största utsläppare/ största företagen helt sluppit betala för sina CO2-utsläpp i Sverige de senaste sju åren. Däribland Sveriges största utsläppare SSAB. Och varför då undrar man. Förklaringen är EU:s tilldelning av gratis utsläppsrätter.

Naturvårdsverket är kritiskt mot att utsläppsrätter delats ut gratis, men att systemet bidragit till att fler företag nu satsar på helt nya fossilfria tekniker, och att mängden kolkraft inom EU halverats på fem år, då kolkraften blivit mindre lönsam.  

Så med tanke på det system med utsläppsrätter vi har i EU så betalar de privata konsumenterna en oprortionelig del av kalaset. Skulle företagen få betala sin del av vad det verkligen kostar, undrar man hur börskurserna skulle se ut. 

För dyrt är det.

Kolla mer här:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/3-av-4-storforetag-betalar-inget-for-sina-co2-utslapp

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-sveriges-fem-storsta-utslappare

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/15-foretag-star-for-en-fjardedel-av-sveriges-utslapp