Rikast skitar ned mest. Det visste vi väl redan?

Ju högre socioekonomist status, dvs ju rikare man är, desto mer energi använder man och därigenom konsumerar man mer och bidrar till oproportioneligt höga utsläpp. Dessa människor är ju såväl konumenter, som investerare, medlemmar i olika organisationer och står som modeller för vår välfärd, förutom att de är medborgare i samhället.

Vi vet redan att all vår konsumtion driver på ökningen av växthusgaser, men investeringarna är också en betydande faktor. Ju rikare du är desto mer kan man sätta av på företag som driver på konsumtionen/ökningen av koldioxidutsläpp.

Högstatus-människor har även oproportionerligt mycket makt, till exempel över politiska partiers och regeringars politiska innehåll, och även över människors beteendemönster och över samhällets i sin helhet.

Rapporten konstaterar att de rikaste är de som påverkar mest negativt v g utsläpp och utnyttjandet av naturens tjänster, de som förorsakat mesta problemen, men också att de kan vara mycket viktiga att få med sig då det gäller att vända våra beteendemönster in i nya, som är bra för klimatet och planeten. Men vi måste komma dit först.

Och det lär ta tid.

Kolla i här: https://www.nature.com/articles/s41560-021-00900-y

Och denna kanske nåt att satsa på framöver?:

https://www.svt.se/nyheter/personlig-klimatbuget-ar-tillbaka-ny-teknik-mojliggor