Hur bra är egentligen förnybart?

Bara industriavfallet från vindkraftverk och solcellsanläggningar kan komma att växa med 3000 procent de kommande 10 åren. Dessutom är det svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen som till exempel kadmium, arsenik, bly, polyvinylfluorid och polyvinylidenfluorid, visar European Environment Agency, EEA, i en ny rapport.

Så nu ökar trycket på producenterna. Flera ledande vindkrafts- och solcellstillverkare, som Vestas, Siemens och Ørsted, har lovat att producera fullt återvinningsbara vindkraftverk.

Kolla:

https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-waste-streams-opportunities-and