Hjälp vi svälter!

Visst vet vi att för mycket regn, för lång torrperiod, för mycket värme är eländigt. Nu ökas eländet på ytterligare med kriget i Ukraina. Beräkningar som gjorts visar att människor med akut risk för svält ökat från 135 miljoner innan pandemin, till 276 miljoner människor världen över. Hungerkatastrofen står för dörren.
Men det är inte bara klimatet som ställt till det utan oändliga olösbara konflikter i vissa länder, COVID 19, och enorma prisökningar på mat och bränsle har bidragit. Bristen på vatten, torkan eller bortspolade arealer och annan klimatpåverkan är en till avgörande faktor som ytterligare spär på eländet.
Såväl Ryssland som Ukraina står för stora delar av fattiga länders import, och distribution av vete och andra livsmedel har upphört eller åtminstone avtagit markant. Och med denna konflikt ökar naturligtvis problemet ytterligare. Hur man ska lyckas mildra denna katastrof diskuteras nu i de rikare länderna och i FN mathjälpsorganisationer. Och det ser dystert ut.

Kolla mer här:
Russia’s war in Ukraine is worsening world hunger | World Economic Forum (weforum.org)

https://www.wfp.org/publications/unprecedented-needs-threaten-hunger-catastrophe-april-2022

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *