Hjälp vi sjunker?

Ingen ordning på någonting? Antingen så översvämmas vi och orter försvinner på grund av att havsnivån höjs. Men städer och orter sjunker också. I en allt snabbare takt.
I vattenbristens spår pumpar stora städer i t ex Asien upp alltmer grundvatten, och på grund av detta sjunker städerna. Jakarta i Indonesien är ett allvarligt exempel. Där diskuterar man att flytta huvudstaden, som sjunkit 28 cm per år för 30 år sen, mot 3 cm per år numera.
Befolkningsökningen är en anledning till problemet och sedan några år har man hårt reglerat vattenuttaget. Och under 2022, har man helt förbjudit upptag av grundvatten.
Kombinationen översvämningar och sjunkande städer låter inte lovande, och till år 2300 förväntas flera storstäder vara under vatten. Det är närmast ostoppbart numera.

Gå hållbarhets kurser hos oss. Miljöutbildning on-line.

Kolla här:
These 11 sinking cities are in danger of disappearing | World Economic Forum (weforum.org)

Jakarta to Ban Groundwater Extraction Due to Imminent Land Subsidence – TheIndonesia.id (suara.com)

These 11 sinking cities are in danger of disappearing | World Economic Forum (weforum.org)

What is the reason for our world’s coastal cities sinking? | World Economic Forum (weforum.org)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *