Greenwashar alla nu?

Håller man det man lovar? Knappast. Kanske blir det bättre nu?

”Klimatpositiv”, ”nettonollutsläpp” och flera andra begrepp är exempel på förklaringar/begrepp som använts ofta de senaste åren. Men där har det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation gentemot kunderna.

Mot bakgrund av detta fattade International Chamber of Commerce, ICC, redan under 2020 beslut om att uppdatera de miljö- och klimatriktlinjer och skapade ”ICC-koden” ett komplement till ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Koden kom 2021. Nu är den svenska översättningen på plats!

Tanken är att riktlinjerna ska fungera som ett praktiskt verktyg som hjälper företag att bedöma om deras miljö- och klimatpåståenden håller legalt. Nu ska det bli lättare att använda begrepp kopplade till miljö och klimat.  Företagen måste dock även framgent styrka sina olika klimatpåståenden och får inte agera vilseledande. 

Förutom miljöpåståenden gäller koden även råd i fråga om till exempel klimatrelaterade påståenden som ”klimatavtryck”, ”klimatkompensation” och ”klimatneutral”, och påståenden om ”cirkulär ekonomi”.

Funderar ni själva på hur ni hanterar dessa uttryck gentemot era kunder/klienter?