Fonder till varje pris?

Vad kostar egentligen dina fonder? Vad är acceptabelt? Är det att vi fortsätter sätta våra (pensions)pengar i fonder som deltar i skövlandet av Amazonas, jordens lungor?

Nedan granskning sätter fingret på det brinnande Amazonas problem och våra svenska banker.

Svenska banker fortsätter att investera i högriskbolag som bidrar till regnskogsskövling i Amazonas. Rapporten från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection visar på att detta faktum kvarstår. Trots att man lovat bättring?

Granskningen visar även, häpnadsväckande nog, att flera av bankernas hållbarhetsfonder innehåller aktier från bolagen. Hit hör att flera hållbarhetsfonder i flera banker; Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank, alla har aktier i de utpekade företagen.

De sju största bankerna i Sverige investerar enligt undersökningen minst 9,2 miljarder kronor och har de senaste fem åren även gett 2,3 miljarder i lån och finansiering till 27 av 61 granskade högriskföretag, med kopplingar till skogsskövling i Amazonas. Mest har Nordea investerat, 5,5 miljarder, medan Danske Bank och SEB har gett störst lån, totalt 2,2 miljarder. Danske Bank har flest finansiella kopplingar till företagen, totalt 19 stycken.

Flera av företagen som bankerna investerat i har kopplingar till odling av soja och köttproduktion i Amazonas, däribland flera internationella livsmedelsjättar, där ibland Archer Daniels Midland och Bunge, som båda kopplats till illegal avverkning i Amazonas.

SEB har lånat ut flera hundra miljoner kronor till den amerikanska sojajätten Cargill med kopploingar livsmedelskedjan Carrefour, som säljer kött från området, och i mejerijätten China Mengniu Dairy, som använder soja i djurfoder.

2020 ledde en liknande granskning av svenska bankers kopplingar till skövlingen av Amazonas, till protester från tusentals bankkunder. Bankerna har bättrat sig något och genomfört en del initiativ, menar Fair Finance Guide, men som den nya rapporten visar är det långt ifrån tillräckligt.

Kolla:

Svenska fondpengar fortsätter hota Amazonas | Fair Finance Guide