Hållbarhet

Hjälp vi sjunker?

Ingen ordning på någonting? Antingen så översvämmas vi och orter försvinner på grund av att havsnivån höjs. Men städer och orter sjunker också. I en allt snabbare takt.I vattenbristens spår pumpar stora städer i t ex Asien upp alltmer grundvatten, och på grund av detta sjunker städerna. Jakarta i Indonesien är ett allvarligt exempel. Där …

Hjälp vi sjunker? Läs mer »

Hjälp vi svälter!

Visst vet vi att för mycket regn, för lång torrperiod, för mycket värme är eländigt. Nu ökas eländet på ytterligare med kriget i Ukraina. Beräkningar som gjorts visar att människor med akut risk för svält ökat från 135 miljoner innan pandemin, till 276 miljoner människor världen över. Hungerkatastrofen står för dörren.Men det är inte bara …

Hjälp vi svälter! Läs mer »

Greenwashar alla nu?

Håller man det man lovar? Knappast. Kanske blir det bättre nu? ”Klimatpositiv”, ”nettonollutsläpp” och flera andra begrepp är exempel på förklaringar/begrepp som använts ofta de senaste åren. Men där har det rått osäkerhet om när och hur de på ett ansvarsfullt sätt kan användas i marknadskommunikation gentemot kunderna. Mot bakgrund av detta fattade International Chamber …

Greenwashar alla nu? Läs mer »

Rikast skitar ned mest. Det visste vi väl redan?

Ju högre socioekonomist status, dvs ju rikare man är, desto mer energi använder man och därigenom konsumerar man mer och bidrar till oproportioneligt höga utsläpp. Dessa människor är ju såväl konumenter, som investerare, medlemmar i olika organisationer och står som modeller för vår välfärd, förutom att de är medborgare i samhället. Vi vet redan att …

Rikast skitar ned mest. Det visste vi väl redan? Läs mer »

Hur bra är egentligen förnybart?

Bara industriavfallet från vindkraftverk och solcellsanläggningar kan komma att växa med 3000 procent de kommande 10 åren. Dessutom är det svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen som till exempel kadmium, arsenik, bly, polyvinylfluorid och polyvinylidenfluorid, visar European Environment Agency, EEA, i en ny rapport. Så nu ökar trycket på producenterna. Flera ledande …

Hur bra är egentligen förnybart? Läs mer »