Beställ kurser

Fyll i formuläret för att beställa våra kurser. Önskar ni offert, vänligen maila info@miljoutbildning.se.

Vid köp accepterar ni de allmänna villkor som anges nedan.

Ladda ner och använd nedanstående Excelfil för att lägga in era namn:
Excelfil Ladda ner Excelfil för kundnamn

Vi mailar användarnamn, lösenord och instruktioner samt faktura till den e-post ni anger.

Priser

Priser anges exklusive moms.

Prisexemplel 1-55 användare grundkurs i 1 år 600 kr/person/kurs, för kursstart under 2022.
(EcoEducate Basics,  EcoEducate Care).

Prisexemplel 1-50 användare fortsättningskurs i 1 år 725 kr/person/kurs, för kursstart under 2022.
(Bygga en hållbar värld).

Prisexemplel 1-50 användare livsstilskurs i 1 år 725 kr/person/kurs, för kursstart under 2022.
(En hållbar livsstil. Och vägen dit.).

Databasuppläggning samt tillgång till rapporter 650 kr/ uppläggning i ex vis grupp.
Pappersfaktura 250 kr/styck.
Faktura 20 dagar netto.

Upplagd licens (i LRT) är inte utbytbar mellan deltagare, och återköps ej. Se allmänna villkor.

Uppföljningsrapport ingår i priset, kod mailas ut med licenserna till administratören.

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Beställningsformulär

Välj den eller de kurser du vill beställa genom att skriva in antalet användare vid kursnamnet.

Se priser och villkor till vänster på sidan.