Johan Runebou

Hjälp vi sjunker?

Ingen ordning på någonting? Antingen så översvämmas vi och orter försvinner på grund av att havsnivån höjs. Men städer och orter sjunker också. I en allt snabbare takt.I vattenbristens spår pumpar stora städer i t ex Asien upp alltmer grundvatten, och på grund av detta sjunker städerna. Jakarta i Indonesien är ett allvarligt exempel. Där …

Hjälp vi sjunker? Läs mer »

Hjälp vi svälter!

Visst vet vi att för mycket regn, för lång torrperiod, för mycket värme är eländigt. Nu ökas eländet på ytterligare med kriget i Ukraina. Beräkningar som gjorts visar att människor med akut risk för svält ökat från 135 miljoner innan pandemin, till 276 miljoner människor världen över. Hungerkatastrofen står för dörren.Men det är inte bara …

Hjälp vi svälter! Läs mer »

Bara massa elände. Tar det aldrig slut?

Nej tyvärr gör det nog inte det. Inte på länge än. Men vi får i alla fall glädjas över varmare och ljusare dagar här uppe i norr. Det ser lite annorlunda ut nere på kontinenten. Där är sommaren redan i full gång. Lite för tidigt. Redan förra sommaren gjordes flera högstnoteringar på termometrarna i Sydeuropa …

Bara massa elände. Tar det aldrig slut? Läs mer »

Stor minskning av klimatutsläppen 2020. Men bara tillfälligt.

Utsläppen av växthusgaser minskade med 9 procent under 2020 jämfört med 2019. Förklaringen är till stor del covid-19-pandemin. Men en del förklaras också av mindre användning av fossila bränslen, enligt Naturvårdsverket. 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter släppte vi ut år 2020, en minskning med 9 procent jämfört med 2019. De senaste tre åren, har utsläppsminskningen legat …

Stor minskning av klimatutsläppen 2020. Men bara tillfälligt. Läs mer »

Hur bra är egentligen förnybart?

Bara industriavfallet från vindkraftverk och solcellsanläggningar kan komma att växa med 3000 procent de kommande 10 åren. Dessutom är det svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen som till exempel kadmium, arsenik, bly, polyvinylfluorid och polyvinylidenfluorid, visar European Environment Agency, EEA, i en ny rapport. Så nu ökar trycket på producenterna. Flera ledande …

Hur bra är egentligen förnybart? Läs mer »