First slide

Välkommen till EcoEducate

EEB

EcoEducate Basics

Miljö- och hållbarhetsutbildning på nätet

Bygga en hållbar

Bygga en hållbar värld

En kurs om människans påverkan på klimatet och miljön.

Hållbar livsstil

EcoEducate Care

Miljöutbildning för vården.

Hållbar livsstil

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

previous arrow
next arrow

Interaktiv miljöutbildning

EcoEducate –miljö- och hållbarhetsutbildningar på nätet – är ett snabbt och flexibelt utbildningssätt. 

Våra kurser är ett steg framåt till ett hållbarhetsarbete i organisationen som involverar all personal. Vi erbjuder grundläggande utbildningar inom miljö och hållbarhet och också livsstils– och fortsättningskurser.

Nyheter

Hjälp vi sjunker?

Ingen ordning på någonting? Antingen så översvämmas vi och orter försvinner på grund av att havsnivån höjs. Men städer och orter sjunker också. I en allt snabbare takt.I vattenbristens spår pumpar stora städer i t ex Asien upp alltmer grundvatten, och på grund av detta sjunker städerna. Jakarta i Indonesien...

Läs mer ...
Vi stödjer Plan
Följ oss på Facebook
Kontakta oss

info@miljoutbildning.se