Om vårt miljöarbete

Vi är själva sedan många år miljödiplomerade enligt  Svensk Miljöbas.

Vi vill leva som vi lär ut, och ser det som en nödvändighet att själva ha en fungerande miljöledningssystem.

Våra miljö- och hållbarhetsutbildningar finns listade på Göteborgs Stads miljödiplom, www.miljodiplom.se sedan länge. Vårt arbete med webbutbildningar för företag som ska införa miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller exempelvis Svensk Miljöbas, bidrar till att många av vår kunder enklare kan införa sitt system och användarna få relevant utbildning då de behöver den som bäst.

Vi samarbetar med proffs t ex vid uppdateringar och kursframtagningar.

Vår miljöpolicy 2021