Kunder

Våra kunder finns inom företag, kommun, landsting och statsförvaltningen. Såväl små som stora företag väljer våra miljö- och hållbarhetsutbildningar på nätet.
Kurserna spänner över en stor del av miljö- och hållbarhetsområdet och såväl grundkurser inom miljö, sparsam körning som hållbarhet inom vårdsektorn är populära kurser.

Behöver du referenser? Maila!