Fortsättningskurser

Bygga en hållbar värld

Miljöutbildningarna i EcoEducate- serien ger våra elever fakta och tips om olika områden och miljöproblem som finns på vår jord. Vi spänner över delar som rör allt från den mer abstrakta, globala uppvärmningen av planeten och alla dess effekter, och ner till konkreta fakta om hur vi själva kan jobba för att dra vårt strå till stacken för ett mer hållbart samhälle.

Vi ger också en hel del tips och råd om hur man själv kan bidra och ändra sitt beteende för att bli varsammare och ta mer miljöhänsyn. Till sist får du som är elev göra ett sluttest och kan skriva ut ett diplom efter godkänt resultat

Ladda ner vårt produktblad (pdf)

Fakta om kursen

Totaltid cirka 1 timme, exkl. övningar och test.

Inför personalutbildning enligt ISO14001, Införande av Svensk Miljöbas eller motsvarande för miljödiplomering.

Grundkunskaper i miljö förutsätts.

Svensk version med speaker på de flesta sidor.

Uppföljning kan ske via vårt verktyg LRT eller från Ert LMS.

Utbildningen följer e-learningstandard (SCORM) och passar i alla system och LMS.

Uppföljningssystem LRT för registrering av elever samt uppföljning av resultat (klarat/ej klarat kurs)
Självinloggning finns med kod, för större organisationer och företag.

Hållbarhet och miljöpåverkan finns för påseende via vår demosajt eller via testlicens.

Kontakta oss om testlicens.

Innehåll i kursen
  • Klimatet – det vetenskapliga läget
  • Planetens gränser
  • Klimatanpassning av samhället
  • Det livsviktiga vattnet
  • Övningar och Test med diplom

Ur innehållet

”De konstaterade klimatförändringarna innebär att många områden i vårt samhälle kommer att få förändrade förutsättningar, med ökad risk för översvämningsskador, problem med färskvatten och avlopp, ras och skred, värmeeffekter, energiförsörjning, smittspridning, matbrist, brandfara och torka, bland annat. 

Medveten planering och förebyggande åtgärder krävs för att minska samhällets sårbarhet. Och att vi tar tillvara de möjligheter som ges, t ex längre växtsäsong och ökad potential för förnybar energi.