• EcoEducate utbud
  • Hållbar livsstil
  • EcoEducate
  • EcoEducate
  • EcoEducate
  • Kundkommentar
  • EcoEducate Rekommendationer
  • Miljödiplom
  • EcoEducate

Alla individer i en organisation kan förbättra både för miljön och för sig själva. Ökad medvetenhet, socialt ansvarstagande, minskat resursslöseri, och ökat miljöengagemang  ger positivt gensvar både för miljön, och i kronor och ören räknat. En hållbar utveckling ska tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov av resurser.För alla verksamheter är det därför viktigt att ta ansvar för den påverkan man har på sin omgivning, att ha kunskap om alla aspekter i verksamheten inklusive leverantörskedjan, och att i den mån det är möjligt undvika och rätta till problem.

Att lära känna sin värdekedja i den verksamhet vi verkar i är A och O. På så sätt kan vi minimera riskerna t ex förebygga problem och lagöverträdelser. Att verka för en socialt hållbar verksamhet ger ofta nya affärsmöjligheter och allianser, ny attraktiv personal och goodwill, och tillgång till nya målgrupper, marknader och produkter.

Att införa CSR, att berätta och våga visa vägen, kan således gagna din organisation på många sätt.

Låt alla ta ett körkort för miljön och för ett hållbarare samhälle, redan idag. Det tjänar alla på!

Prova ni också. Kontakta oss redan idag för en test av någon av våra utbildningar. Välkommen till EcoEducate – miljö- och hållbarhetsutbildningar på nätet.